+381 (11) 228 15 21
Gandijeva 148a, 11 070 N.Beograd
Korpa

KTS Base To Go!

KTS Base To Go! 50-50 100ml 03mg

KTS Base To Go! DIY nikotinska baza 50-50 3mg/ml 100ml   Nikotinska baza za samostalno spravl..

1,149.00

KTS Base To Go! 50-50 100ml 06mg

KTS Base To Go! DIY nikotinska baza 50-50 6mg/ml 100ml   Nikotinska baza za samostalno spravl..

1,249.00

KTS Base To Go! 50-50 100ml 12mg

KTS Base To Go! DIY nikotinska baza 50-50 12mg/ml 100ml   Nikotinska baza za samostalno sprav..

1,399.00

KTS Base To Go! 50-50 100ml 18mg

KTS Base To Go! DIY nikotinska baza 50-50 18mg/ml 100ml   Nikotinska baza za samostalno sprav..

1,599.00

KTS Base To Go! 70-30 100ml 03mg

KTS Base To Go! DIY nikotinska baza 70-30 3mg/ml 100ml   Nikotinska baza za samostalno spravl..

1,149.00

KTS Base To Go! 70-30 100ml 06mg

KTS Base To Go! DIY nikotinska baza 70-30 6mg/ml 100ml   Nikotinska baza za samostalno spravl..

1,249.00

KTS Base To Go! 70-30 100ml 12mg

KTS Base To Go! DIY nikotinska baza 70-30 12mg/ml 100ml   Nikotinska baza za samostalno sprav..

1,399.00

KTS Base To Go! 70-30 100ml 18mg

KTS Base To Go! DIY nikotinska baza 70-30 18mg/ml 100ml   Nikotinska baza za samostalno sprav..

1,599.00

KTS Base To Go! 80-20 100ml 03mg

KTS Base To Go! DIY nikotinska baza 80-20 3mg/ml 100ml   Nikotinska baza za samostalno spravl..

1,149.00

KTS Base To Go! 80-20 100ml 06mg

KTS Base To Go! DIY nikotinska baza 80-20 6mg/ml 100ml   Nikotinska baza za samostalno spravl..

1,249.00

KTS Base To Go! 80-20 100ml 12mg

KTS Base To Go! DIY nikotinska baza 80-20 3mg/ml 100ml   Nikotinska baza za samostalno spravl..

1,399.00

KTS Base To Go! 80-20 100ml 18mg

KTS Base To Go! DIY nikotinska baza 80-20 3mg/ml 100ml   Nikotinska baza za samostalno spravl..

1,599.00